2017-10-07 14.28.55
Svinaktig godt kjøtt og fisk fra Engesvollen gård

AURSUNDGRIS

Om oss og historien fra gården

Bjørn Sandnes driver Engesvollen Gård som ligger på Nordsida av Aursunden i Røros-traktene. Her lever han og Aursundgrisene det gode liv.

"Jeg, Bjørn Sandnes kjøpte Engesvollen Gård våren 2010. Min oldefar, Jokum Svendsa født 1863, vokste opp på Engesvollen. I 2010 startet jeg med 5 griser, økte til 10 året etter, så ble det 29 griser i 2012 og 56 griser i 2013 og sommeren 2014 var det hele 105 frittgående Duroc-griser som hadde gode dager på Engesvollen.
Jeg arbeider til vanlig i Rørosbanken, men er så heldig å ha fått 50 % permisjon fra banken til å leve ut en livsdrøm med å bygge opp gårdsdrift på og rundt Engesvollen Gård.

Fra sommeren 2017 har jeg fått meget god hjelp av ett ung par fra Nederland, Marlies de Water og Dennis de Jong, som har bestemt seg for å bosette seg i Norge.

created by Marlies de Water 2017